Referencie

 • Rekonštrukcia barokovej kúrie v Bretke
 • Rekonštrukcia vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach
 • Rekonštrukcia reedukačného centra v Čerenčanoch
 • Rekonštrukcia Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici
 • Rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy v Rim. Sobote
 • Rekonštrukcia kúrie rodiny Fodorovcov v Abovciach
 • Rekonštrukcia objektu PHF EU v Košiciach
 • Výmena okien na župnom dome v Rimavskom Brezove
 • Rekonštrukcia Meštianskeho domu v Lučenci
 • Výmena okien knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote
 • Výmena okien Novohradská knižnica v Lučenci
 • Rekonštrukcia kaštieľa Imre Madácha Dolná Strehová
 • Rekonštrukcia Zámku Vígľaš